page_banner

STAVAX materialy bilen iki reňkli 5 “Gallon Cap Mold”

STAVAX materialy bilen iki reňkli 5 “Gallon Cap Mold”

Gysga düşündiriş:

Plastiki material: PE we özleşdirilip bilner
Galyndy ulanylyşy: Suw çüýşesi, konserwirlenen suw deprekleri
5 sany “Gallon” gapak galybymyz gaty gowy möhürlenýär, köp boşlukly 5 gallon gapak galyp, ýokary önümçilik ukyby we ýokary çalt girdeji gazanmagy bilen bazarda meşhur.Wagtyň ösüşini yzarlamak üçin, 4-64 köp boşluk bermäge üns berýäris, bu müşderiniň talaplaryna baglydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galyndy ömri: 3-5 million ok
Faceerüsti haýyş: polokary ýalpyldawuk, ýalpyldawuk ýa-da dokma
Esasy we gowak: H13 / S136 / 2083/2344/2085 / ASSAB STAVAX ESR
Galyp bazasy: P20 / 4CR13 / 2085/2316
Ylgaw ulgamy: Sowuk ylgaýjy / Hytaý markasy / YUDO / MASTER / HUSKY
Hususlaşdyrma: Elýeterli
Galyp dizaýny: UG, CAD / CAM, PROE we ş.m.
galyndylary gaýtadan işlemek: CNC, speedokary tizlikli oýulan, Sanly kontrol torna we ş.m.
galyndy derwezäniň görnüşi: Pin derwezesi, suwasty gämi derwezesi, klapan derwezesi we ş.m.
galyndy elektoryň görnüşi: Motor, zolakly plastinka, ejektor ýeňi, elektor çeňňegi
Bukjanyň jikme-jiklikleri: Standard Seaworthy gaplamany eksport ediň.
Gelip çykan ýeri: Taizhou, Hytaý

Galyplaryň hiline uly üns berýäris:
1. Galyp materialynyň hakykylygyna göz ýetiriň: materialyň gelip çykan ýurdunyň asyl şahadatnamasyny we materialyň asyl ýylylyk subutnamasyny bereris.Highokary arassalygy, berkligi we gowy polýaklylygy has gowy görülýär.Germaniýanyň polat we Şwesiýanyň ASSAB materiallary asyl zawoddan göni satuw görnüşinde bolup, materiallaryň galplaşdyrylmagynyň öňüni alýar.
2.Göçürilen galyndy dizaýny: Dünýäniň ýokary derejeli galyp kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk ediň we galyndy dizaýn düşünjeleri we galyndy gurluşynyň öňdebaryjy dizaýn çyzgylary bar.
3. Easyeňil çalyşmak üçin iň ýokary ylgaw gurluşy: Süňküň gurluş dizaýny, PET preform galypynyň gyzgyn burununa meňzeýär, bölekleri çalyşmak enjamda edilip bilner.

Sorag-jogap:
Dyrnak meselesini nädip çözmeli?
Iş wagtynda galyndyda çyzgylar we beýleki hadysalar bolar.Esasy sebäpler hapa ýaglaýjy ýag we ikitaraplaýyn ýol görkezijisidir.Gollanma bölekleri çekiş belliklerini öndürende, olary ýok etmek üçin ýag daşy bilen tekizlemek we ýuwmak usulyny ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň